Over de school 

Op deze pagina vindt u informatie over de bibliotheek, gymnastiek, inschrijven, naschoolse activiteiten, de schoolgids, de schoolkalender en meer....

Bibliotheek

De school beschikt over een prachtige moderne bibliotheek waar de leerlingen boeken kunnen lenen om op school te lezen.

In de bibliotheek vindt iedere leerling wel een boek op zijn/haar niveau. Naast leesboeken heeft de bibliotheek ook prentenboeken en boeken in het Engels. 

In de hal van de school staat een boekenkast met boeken die de kinderen mogen lenen om thuis te lezen.Bestuur

 

De Valentijnschool behoort tot het scholenbestuur: "AMOS".


Gymnastiek

Alle groepen krijgen twee keer per week gymles van onze vakdocent Vincent van Lancelot. Deze lessen worden gegeven in de gymzaal binnen onze school.

Ook de naschoolse sportactiviteiten vinden plaats in onze eigen gymzaal.Inschrijven

Vanaf 1 januari 2015 is er vanuit de stad Amsterdam een nieuw toelatingsbeleid voor alle kinderen die na de zomervakantie naar de basisschool gaan.

Op de pagina 'Kennismaken en inschrijven' vindt u meer informatie.


Medisch protocol

Hieronder vindt u meer informatie met betrekking tot het medisch protocol van de school.

 

 Naschoolse Activiteiten

Gedurende het schooljaar wordt aan onze leerlingen een divers aanbod van naschoolse activiteiten geboden. Hier kunnen zij kosteloos gebruik van maken.

Twee keer per jaar kunnen de leerlingen zich inschrijven voor bijvoorbeeld: koken, sporten, textiele werkvormen, kleutergym, lichtkunst, knutselen, etc.


Ouder- en medezeggenschapsraad

Op school is er een Ouderraad aanwezig die één keer per acht weken bij elkaar komt en samen met de leerkrachten spreekt over de gang van zaken in de school.  

Ook is er in de school een Medezeggenschapsraad aanwezig. Deze raad bestaat uit twee leerkrachten, twee ouders en de directie. Zij bespreken onder andere punten met betrekking tot het schoolbeleid.Schoolgids

In onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over de school, de profilering en praktische zaken.


Schoolkalender

In de kalender vindt u een overzicht van de vakanties, studiedagen en geplande activiteiten van het schooljaar.Schoolreisjes en excursies

Naast het schoolreisje dat jaarlijks voor de leerlingen van groep 1 tot en met 7 wordt georganiseerd en het schoolkamp van groep 8, maken de leerlingen in het kader van Cultuur Educatie ook excursies naar bijvoorbeeld het museum en theater.

Ook worden op school lessen verzorgd door gastdocenten van de Rode Loper op School.


Schooltandarts

Twee keer per jaar komt de schooltandarts op school. Uw kind kan op school (eventueel samen met u) zijn/haar gebit laten verzorgen. Na inschrijving ontvangt u van de tandarts een uitnodiging voor de controle en behandeling. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van de schooltandarts en samen met uw kind naar uw eigen tandarts te gaan.Schooltijden

De Valentijnschool heeft een continurooster met 5 gelijke dagen van 8.30 tot 14.00 uur.

De kinderen hebben 's morgens rond 10.00 uur een kleine pauze waarin zij fruit eten en een kwartier buitenspelen. Samen met de leerkracht eten de kinderen hun boterham in de klas om 12.00 uur.


Team

De Valentijnschool bestaat uit een klein, maar enthousiast team dat iedere dag met veel plezier op de school werkt.Voorschool

Aan de school is de voorschool Winnie de Pooh (Soembawastraat 63, Partou) verbonden.

De voorschool is voor kinderen met de leeftijd tussen de 2,5 en 4 jaar en wordt geleid voor de voorschoolleiders Wilma Profijt en Rahma Larbi.

Zij werken met hetzelfde programma dat in de kleutergroepen op school wordt gebruikt (Piramide) waardoor een goede doorgaande leerlijn is gewaarborgd met de Valentijnschool. 


Zwemles

De leerlingen van groep 5 krijgen na school zwemles aangeboden.

Op vrijdag worden de leerlingen bij het uitgaan van de school samen met hun ouders opgehaald en naar het zwembad gebracht.

Na afloop van de zwemles worden de ouders en leerlingen met de bus terug naar school gebracht.