Ouderbetrokkenheid

Op de Valentijnschool besteden wij veel aandacht aan de relatie met onze ouders. Wij vinden het belangrijk dat onze ouders zichzelf beschouwen als "partner" van de school. Samen werken wij aan een optimaal klimaat waarin kinderen veel kunnen leren en met plezier naar school gaan.

Hulp bij feesten en excursies

Samen met de leerkrachten werken ouders samen om festiviteiten en excursies tot één groot feest te maken.

Ouders kunnen aangeven of zij willen helpen bij de organisatie van bijvoorbeeld het paasontbijt, kerstdiner en de sportdag.

De hulp van ouders verschilt van het halen van de boodschappen tot het begeleiden van een groepje leerlingen tijdens een excursie.

Wilt u ook betrokken zijn bij de organisatie van feesten en excursies? Geeft dit gerust aan bij de leerkracht.

 Informatieve gesprekken en de nieuwsbrief

Op verschillende manieren en momenten ontvangen ouders informatie over de ontwikkeling van hun kind en speciale gebeurtenissen binnen de school.

Dit gebeurt onder andere door de algemene informatieavond (aan het begin van het schooljaar), de kennismakingsgesprekken (in september) en de twee rapportgesprekken (in februari en juni). 

Ook ontvangen de ouders bijna wekelijks de nieuwsbrief:

'Het Valentijn Pijltje'. 


Ouderkamer 

Iedere maandag- en vrijdagochtend is er van 9.00 tot 10.30 gelegenheid om samen koffie/thee te drinken in de ouderkamer. Er zijn gesprekken over onderwijs en opvoeden, de school en de kinderen.

De ouderkamer wordt beheerd en onderhouden door de ouders. Regelmatig worden er speciale thema-ochtenden georganiseerd. Leerkrachten, directie, de intern begeleidster of een medewerker van buiten de school vertellen dan over een specifiek onderwerp  of geven opvoedinhoudelijke ondersteuning.Oudercontactmedewerkers

Op maandag- en vrijdagochtend is de oudercontactmedewerker, 

Halima el Makhloufi, op school aanwezig.

Zij coördineert de activiteiten in de ouderkamer, verzorgt opvoedcursussen, begeleidt de VVE-thuis bijeenkomsten en stimuleert de ouderbetrokkenheid binnen de school.


Ouder- en kindadviseur

Op maandag is de ouder- en kindadviseur, Dionne Nelson, van 8.30 tot 16.30 op school.

Zij is er voor ouders en kinderen die vragen hebben over opvoeden, maatschappelijke hulp en nog veel meer.

Van 9.00 tot 10.00 is er een inloop spreekuur.  Ouderinloopochtenden

In de groepen 1 t/m 4 zijn de ouderinloopochtenden. Tijdens deze ochtenden kunt u samen met uw kind werken aan een activiteit die aansluit bij de lesstof van dat moment. 

Zo krijgt u een indruk van waar uw zoon/dochter op school aan werkt en  neemt u tevens een kijkje in de klas.

 

De ouder-inloop ochtenden voor groep 1-2 zijn op de maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 08.45 uur.

 

De ouder-inloop ochtend van groep 3-4 is op de dinsdagochtend van 08.30 tot 08.40 uur.