Het profiel

Valentijnschool, waar talenten zichtbaar worden!

 

De Valentijnschool  is een oecumenische basisschool en werkt vanuit de christelijke identiteit. De school staat open voor alle leerlingen en hun ouders/verzorgers, mits zij de grondslag van de school onderschrijven.

De Valentijnschool maakt werk van een opbrengstgerichte leeromgeving, waarin kinderen en medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij richten ons enerzijds op de cognitieve vakken taal, rekenen en lezen. Anderzijds worden kinderen uitgedaagd om volwaardige respectvolle burgers te worden die zich optimaal kunnen ontplooien. Kwalitatief goed onderwijs, een plusgroep en een breed aanbod op het gebied van ICT-middelen, Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels, sport en muziek maakt dat de Valentijnschool een school is waar talenten zichtbaar worden.

 

De Valentijn Vier:                

1. De cognitieve vakken, taal, rekenen en lezen

Taal, rekenen en lezen zijn belangrijke lessen, waar dagelijks veel aandacht aan wordt besteed. Andere vakgebieden, zoals wereldoriëntatie en de sociaal emotionele ontwikkeling, zijn ook stevig verankerd in ons onderwijsaanbod.

Wij dragen zorg voor een rijke en opbrengstgerichte leeromgeving en streven ernaar dat iedere leerling zich goed kan ontwikkelen.

Voor sommige leerlingen betekent dat, dat er extra lesstof wordt aangeboden. Voor anderen betekent dat, dat er verlengde instructie en/of begeleide inoefening wordt geboden.  Op deze manier bieden wij onderwijs op maat.


2. Vroeg Vreemde Talen Onderwijs - Engels

'Hello, good morning, how are you?'

Engels wordt gegeven in de groepen 1 t/m 8. Wanneer de les begint wordt dit aangegeven door middel van een typisch Engels voorwerp. Vanaf dat moment spreekt de leerkracht alleen nog in het Engels. 

Stopt de les, dan wordt het voorwerp weggezet en spreekt de leerkracht weer Nederlands. 

De leerlingen krijgen per week, verdeeld over meerdere dagen, minimaal één tot anderhalf uur les in het Engels.


3. Versterken en uitbreiden van het ICT-toepassingen in ons onderwijs

Middels ICT-toepassingen ondersteunen, verbreden en verdiepen wij ons onderwijs.

Vanaf groep 4 wordt er met tablets van Snappet gewerkt. De leerkracht volgt de kinderen ‘live’ terwijl zij bezig zijn met de verwerking van de lesstof. Dit maakt het mogelijk om sneller in te spelen op wat goed en minder goed gaat.

Na de basisopdrachten werken de leerlingen per leerlijn verder op hun eigen niveau, hetzij door extra herhaling of verdieping van de leerdoelen.

 

Computers worden ook ingezet als leermiddel. Naast de educatieve software leren kinderen een werkstuk te maken in Word en een presentatie te maken met o.a. PowerPoint.

Voor alle kinderen is er een account voor Taalzee en Rekentuin waarmee zij op school en thuis aan hun taal- en rekenvaardigheden kunnen werken.

 

Ook is er aandacht voor leren ‘Programmeren’. In de groepen 3 en 4 door middel van de de Bee-Bot en in de groepen 3 t/m 8 met

Lego-WeDo. Zie ook het artikel in het Parool waarin beschreven staat hoe de Valentijnschool werkt aan leren programmeren


4. Muziek, sport en gezonde leefstijl verankeren in het aanbod

Wekelijks krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 een uur muziekles van vakdocenten van de Muziekschool. Tijdens deze lessen leren de leerlingen een muziekinstrument te bespelen. De kinderen kunnen kiezen uit: viool, cello, klarinet of fagot.

De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen algemene muzikale vormingslessen van de vakdocenten.

Voor groepen 1 en 2 zijn er muzikale projectlessen van het muziekatelier. 

 

Gezonde leefstijl.

Voor alle groepen is er twee keer per week gymnastiek. De lessen worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

In samenwerking met Jump-In wordt er twee keer per jaar een blok met sportieve naschoolse activiteiten aangeboden.

Wij stimuleren de kinderen om water te drinken en fruit te eten tijdens de pauze van 10.00 uur. De lunch om 12.00 uur bestaat uit gezonde boterhammen en water of melk. 

Traktaties van jarigen zijn  ook gezond of een klein presentje in de vorm van een stift, potlood, stickertjes of speeltje.

In samenwerking met de school, Jump-In en de gemeente Amsterdam zijn er aanpassingen gemaakt op het buitenspeelplein en zijn er voor iedere klas grote tassen met speelmateriaal.

 

Hieronder vindt u twee videofragmenten van AT5 en Editie NL waarin het gezonde beleid van de Valentijnschool centraal staat.Schoolondersteuningsprofiel

De Valentijnschool biedt Passend Onderwijs. In het School Ondersteunings Profiel (SOP) beschrijft de school hoe zij vorm geeft  aan passend onderwijs en waar de grenzen liggen. Klik hier om het School Ondersteunings Profiel te openen.