Plusgroep

Voor een aantal kinderen uit groep 7 en 8 is er een plusgroep. Kinderen waarvan wij verwachten dat zij op VWO niveau zullen uitstromen krijgen één uur in de week in een aparte groep uitdagende opdrachten, op het gebied van rekenen, taal en Engels. Dit is meer dan het extra werk uit de methode en stimuleert de kinderen om zelf(standig) aan de slag te gaan. Ook komt 'leren leren' en presenteren aan de orde.

Er wordt veel van de leerlingen verwacht; het is pittige leerstof, bovendien hebben zij ook meer huiswerk.

Zoek de valse